Ara

Artık Yeter Devletimizin Bir Anayasası Olsun

  • Bunu Paylaş:
post-title

1982 Anayasasından alıntı ile başlayalım yazımıza. 

BAŞLANGIÇ(2)

Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu;

Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;(3)

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve  “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;

FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.


(1) a) Bu Anayasa, Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982’de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı Resm gazete den alıntı. 

 

Evet Meclisimiz bizim için Anayasamızı en iyi şekilde hazırlayacağından eminim ama benimde bazı isteklerim olacak unuturlar diye korkuyorum.

Öncelikle vatanımızı her şeyiyle koruyacak ve gözetecek. Ancak vatanımızı tehlikeye sokacak ne olursa olsun cezası anında uygulansın ki, devlete zarar vermek öyle kolay olmasın ve durmadan hain çıkmasın.

Bu Türk devletinin kolay lokma olarak görülmesinden bıkkınlık geldi artık, bu devlet kolay kurulmadı her zerresinde şehitlerimiz var. Edepsiz bir hainin oyuncağı olmamalı. 

Bir de yeni bir suç ortaya çıktı :  ( o da sokakta yürüyen masum insanlara aniden saldırmak) bir şey yapmadığı bir suçu yokken  zalimin biri aniden saldırıyorsa burada ben bir maksat ararım bunun özellikle yapıldığını arkasında bir örgüt olduğunu düşünürüm. Çünkü birbirini tanımayan kişiler arasında düşmanlık olmaz. O yüzden böyle zorba şahıslar saldırdığı kişi tarafından affedilse bile devletimiz toplum düzeni ve güveni için affetmemeli ve hapis cezası ile cezalandırmalı ki başka zorbalarda çıkmasın. 

Aynı davranış hayvanlarada yapılsa cezasız kalmamalı vicdansızlık da cezalandırılmalı. Kötülere bir şey olmaz sözü ortadan kalkmalı. İyiler ve masumlar korunmalı. 

Evlilik hayatında sorunlar çıkıyorsa bir evlilik danışmanı atanmalı ve eşler arasında müzakere edilmeli. Yuva öyle kolay yıkılmamalı. Ya da eşler evlilik aşamasında teste tabi tutulmalı çünkü evlilik fedakarlık isterken bu duruma kendini hazır hissetmeyenlere evliliğin nasıl oluştuğunu ne gibi görevler erkeğe kadına düşüyor bir bröşürle ya da bir psikolog ve müftü tarafından izah edilmeli çünkü yeni nesil duyguları çok çabuk harcıyor.Evlilik ben merkezli değil biz merkezli olduğunu evlenenler anlatılmalı.

Sorumluluk bilinci halkımıza okulda öğretilirken örneklendirilmeli ve bir görev ile öğretilmeli hatta müfredata eklenmeli. 

Gençlerimiz bizim geleceğimiz biz onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimiz son zamanlarda büyüklerine saygıyı azalttılar onun için ki büyüklere saygının anayasamızda bir yer ayrılmalı. 

Çocuk genç erkek, kadın, yaşlı, yetim engelli herkesin hakkı korunsun. Devleti oluşturan kişiler arasında ayrım yapılmamalı. 

Kaynak: Şemsi Sarp 

Gökkuşağı Nur

Gökkuşağı Nur

Ressam Yazar Araştırmacı Bu hayatta pozitif olurken eleştirerek ve merak ederek olumlu anlamda hayata ve canlılara yaklaşımımla sevgi saygı ve edep oranında yaşamak, hayattan zevk alırken mutlu olmak ve her şeyden önemlisi şükretmek. Bu koca ummanda hayattan ders alarak gelecek nesillere aktarmak en önemli emelim